Polityka prywatnośći

Użytkownicy serwisu
Strona kalkulator.roto.pl pragnie zapewnić swoich użytkowników, iż w pełni szanuje ich prawo do prywatności i ochrony danych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.

Gromadzenie danych
Strona kalkulator.roto.pl gromadzi dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi użytkowników. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa.
Cel, dla którego strona kalkulator.roto.pl gromadzi dane osobowe, to poprawa jakości świadczonych przez nas usług i dostosowanie ich do potrzeb Użytkowników

Gromadzenie informacji o Użytkowniku
Strona kalkulator.roto.pl zbiera informacje o użytkownikach z następujących źródeł:

Formularze kontaktowe/do wysyłania oferty
Jedną z form kontaktu z nami jest możliwość wypełnienia krótkiego formularza. Użytkownikom naszej strony przysługuje prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych. W każdym momencie można wystąpić o zmianę lub wykreślenie danych z naszej bazy i zaprzestanie ich dalszego gromadzenia.

Cookies
W celu lepszego poznania oczekiwań użytkowników naszego serwisu i przygotowania odpowiedniej oferty stosujemy mechanizm cookies. Są to informacje, które nasz serwer zapisuje na dysku Państwa komputera, dzięki czemu będziecie Państwo rozpoznawani przy każdym kolejnym połączeniu z serwisem. Dzięki temu możemy uzyskać podstawowe informacje o tym, jak często odwiedzacie Państwo nasz serwis oraz jakie jego elementy najbardziej Państwa interesują. Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzalności naszego serwisu.
System cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera i można go wyłączyć, jednakże należy pamiętać, iż cookies pozwalają na ułatwienie poruszania się po serwisie.
Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies. Dla przykładu w przeglądarce Internet Explorer należy wybrać opcję Narzędzia / Opcje internetowe / Prywatność / Zaawansowane / Zablokuj pliki cookie. Można również skasować cookies znajdujące się na Państwa komputerze poprzez opcję Narzędzia / Opcje internetowe / Ogólne / Usuń pliki cookie.

Numery IP
Podobnie jak większość serwisów, strona kalkulator.roto.pl analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników.

Podmioty zewnętrzne
Serwis strona kalkulator.roto.pl nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane z realizacją umów i są przekazywane za zgodą zainteresowanych.
Strona kalkulator.roto.pl popiera wszelkie działania ograniczające zjawisko spamu w Internecie.

Niepożądane treści
Dbamy o to, aby nasz serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie zawiera również treści pornograficznych, nagannie moralnych bądź uważanych za nieetyczne.

Uwagi
Pragnąc zapewnić najwyższy standard usług informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii poprzez nasz formularz kontaktowy.